top of page

FOSTERHJEM

1PLUSS1 STARTET I 2003, VI ØNSKET Å VÆRE ET ALTERNATIV TIL DE STORE PRIVATE AKTØRENE OG DET STATLIGE BARNEVERNET, MED LITE BYRÅKRATI OG TETTE RELASJONER.  VÅR AMBISJON ER Å SKAPE ET GODT FOSTERHJEMSTILBUD FOR BARN MED ULIKE UTFORDRINGER, OG ET GODT ARBEIDSMILJØ FOR FOSTERFORELDRE, BÅDE SOSIALT OG FAGLIG.  

HVA GJØR VI:

De fleste fosterhjem og -familier opplever perioder med store og små utfordringer. For å takle dette på en god måte for både voksne og unge, er god og tett oppfølging svært viktig. Konsulentene i 1pluss1 er tilgjengelige hele døgnet, alle dager. 

«FOR Å VÆRE EN GOD FOSTERFORELDER,
ER STØTTEAPPARATET HELT ESSENSIELT.»

Hans Thore, fosterfar

«FOR Å VÆRE EN GOD FOSTERFORELDER,
ER STØTTEAPPARATET HELT ESSENSIELT.»

En av foreldrene i 1PLUSS1-gjengen

PASSER VI TIL DETTE?

Dette er det store spørsmålet de fleste stiller seg når man vurderer å være fosterfamilie. Det kreves ingen spesiell faglig kompetanse for å være fosterhjem, men alle i husstanden bør være innstilt på å ta et slikt oppdrag, ikke bare den personen som skal ha oppdraget.

 

Det er viktig å sjekke grundig hva familie og eventuelt egne barn synes, også de som ikke bor i husstanden. Ved siden av ønsket og motivasjonen for å drive med dette, er det viktig å være åpen for kommunikasjon, ha tålmodighet og en evne til å se mennesker i et helhetlig perspektiv.

 

Man bør være villig til og interessert i å motta veiledning. Ting man bør tenke over kan være:

Hva slags problematikk tror dere at dere kan tåle, hvordan vil et oppdrag passe sammen med andre ting man driver med, hvor lenge ser dere for dere at oppdraget skal vare, hvordan vil relasjonen være senere i livet når et fosterbarn har flyttet ut, hvor mye tid har dere til oppfølging av skole og fritid, hvor stort behov vil dere ha for oppfølging, hvordan er behovet for å være uten ansvar, ha ferie? 

1PUSS1 - Fosterhjem, ettervern & nettverk

Du kan ta kontakt med kommunen du bor i, med staten via BUF-etat, eller en privat aktør som oss. I stor grad kan man si at mange av de ulike aktørene arbeider og tenker ganske likt, barna og ungdommene er de samme, men betingelser og oppfølging varierer ganske mye.

HVORDAN BLIR JEG FOSTERFORELDER?

Dersom du funderer på å bli fosterforelder er det mange ting å tenke gjennom og ta stilling til. Dette er et valg som kan bety den store forskjellen for fremtid og muligheter for et ungt menneske. Vi ønsker en grundig prosess med dere som tenker på dette, før en endelig avgjørelse tas.

VIL DU BLI FOSTERFORELDER?

1PUSS1 - Fosterhjem, ettervern & nettverk

REALISTISKE
FORVENTNINGER

MAN MÅ VÆRE FORBEREDT PÅ LOJALITETSKONFLIKTER, SAVN OG UTRYGGHET.

Barnet vil ikke nødvendigvis oppleve det som at det har det bedre i fosterhjemmet.

Barn og unge som får plass i forsterkede fosterhjem vil ofte oppleve dette som vanskelig på mange måter.

Mange er ofre for uheldige omstendigheter og voksne menneskers svikt. De aller fleste vil kunne kjenne på en lojalitetskonflikt, hvor man skal ivareta egne og biologiske foreldres behov. Mange vil ha opplevd forhold med rus eller psykiske problemer, og tilhørende omsorgssvikt.

1PUSS1 - Fosterhjem, ettervern & nettverk

"Det er litt kleint å si, men vi er på en måte en stor familie"

- Barn av 1PLUSS1-ansatt

1PLUSS1 er bare én av mange aktører som arbeider med forsterkede fosterhjem i Norge i dag. Vi bekjenner oss ikke til noen spesiell pedagogisk retning eller metode, men er opptatt av en bærekraftig modell hvor vi benytter det virkemiddelet vi til en hver tid tenker vil fungere best for problemstillingen vi står ovenfor.

 

1PLUSS1 er en liten virksomhet hvor alle kjenner alle, vi er svært opptatt av tilgjengelighet, tilhørighet og nære relasjoner.

 

Det skal aldri være vanskelig å komme i kontakt med noen i 1PLUSS1, uansett når behovet for en samtale oppstår. Vi tror på lite byråkratiske løsninger, og at det alltid er de samme personene som er involvert i saken. 

I 2023 feiret vi 20 års jubileum, det er vi stolte av, og tar som et tegn på at det er mulig å være en liten aktør blant mange store tilbydere, og at måten vi jobber på faktisk fungerer.

HVORFOR BLI FOSTERFAMILIE GJENNOM 1PLUSS1?

bottom of page