top of page

SOSIAL KONTROLL: 

Dersom ungdommen fester, er dette til en viss utstrekning noe vi må akseptere, men hvis det foregår på en måte som er til sjenanse for andre der vedkommende bor eller havner 

i problemer på grunn av det er det en annen sak. På samme måte blander vi oss ikke inn 

i hvordan ungdommen prioriterer å bruke pengene sine, så lenge regninger blir betalt. 

NOEN SOM BRYR SEG: 

Hvis leiligheten til ungdommen er en svinesti, og middagen bare består av Pizza Grandiosa kan vi selvsagt si at vi ikke orker å komme på middag, og nekte å besøke før leiligheten er ryddig. Det kan absolutt være en form for sosial kontroll. Det kan uansett ikke brukes alene. Vi tror likevel mye mer på å være den som bryr seg. Hva ville en omsorgsfull mor ha gjort? Det kan definitivt være et alternativ å tilby hjelp, by på seg selv og tilføre den kompetansen som trengs for å klare overgangen til selvstendighet. Kompetanse er også nøkkelordet for det fjerde elementet: 

FERDIGHETSTRENING: 

De fleste ungdommer på vei ut i selvstendighet trenger å styrke sin praktiske og sosiale kompetanse. Vi har utarbeidet et program for dette. Programmet er fleksibelt, og skal tilpasses hver enkelt ungdoms behov før ettervernet starter.  

Vil du vite mer om ettervern i 1PLUSS1 kan du henvende deg direkte til oss på mail; 

post@)1pluss1.no eller telefon; 69 79 22 00 

KOMPETANSE

 • Bistå kommunen med foreldreveiledning eller familieterapi. 

 • Bistå kommunen med behandling/støttesamtalerfor barn eller ungdom. 

 • Kartlegge barnet/ungdommens nettverk og avholde nettverksmøter 

 • ART

 • Konflikthåndtering 

1PLUSS1 KOMPETANSE TILBYR TJENESTER RETTET MOT BARNEVERNTJENESTENE, BARNEVERNSINSTITUSJONER OG ANDRE OFFENTLIGE OG PRIVATE AKTØRER SOM KAN HA UTBYTTE AV VÅRE TJENESTER. VI HAR I DEN FORBINDELSE KNYTTET TIL OSS DYKTIGE MEDARBEIDERE MED LANG OG BRED ERFARING INNENFOR SENTRALE BARNEVERNSFUNKSJONER.

TILTAK:

HVA KAN VI TILBY:

 • Veiledning kan gis både individuelt eller i grupper for barneverntjenestens ansatte.

 • Veiledning til fosterforeldre, individuelt eller i grupper.

 • Veiledning til institusjoner, individuelt eller i grupper.

VEILEDNING:
 • Mange år i kommunal barneverntjeneste 

 • Mange år med miljøarbeid fra omsorgs- og utredningsinstitusjoner. 

 • Ledelse av institusjoner 

 • Familieterapi 

 • Veiledning 

 • Familiearbeid 

 • Nettverksarbeid 

 • Ledelse av fosterhjemsnettverk 

 • Klarstilling av fosterhjem/beredskapshjem 

 • Psykiatrisk utredning og behandling CBUPP) 

 • Arrangere kurs/seminarer 

 • ART

 • Konflikthåndtering 

VI HAR KOMPETANSE FRA:

1PLUSS1 KOMPETANSE TILBYR TJENESTER RETTET MOT BARNEVARNTJENESTENE, BARNEVERNSINSTITUSJONER OG ANDRE OFFENTLIGE OG PRIVATE AKTØRER SOM KAN HA UTBYTTE AV VÅRE TJENESTER. VI HAR I DEN FORBINDELSE KNYTTET TIL OSS DYKTIGE MEDARBEIDERE MED LANG OG BRED ERFARING INNENFOR SENTRALE BARNEVERNSFUNKSJONER.

 • Som bruker av våre tjenester får man tilgang til den samlede fagkompetanse som våre konsulenter representerer. 1PLUSS1 KOMPETANSE består av personer spesielt rekruttert ut fra lang praktisk erfaring fra ulike felt i barnevernet, og vid teoretisk bakgrunn innenfor det samme. Vi har også vektlagt konsulentenes integritet og kapasitet til å jobbe selvstendig og kunne samarbeide tverrfaglig. 

FAGLIG KOMPETANSE
1PLUSS1 - Fosterhjem, ettervern & nettverk
1PLUSS1 - Fosterhjem, ettervern & nettverk
bottom of page