top of page
1PLUSS1 - Fosterhjem, ettervern & nettverk
1PLUSS1 - Fosterhjem, ettervern & nettverk

1PLUSS1 KOMPETANSE tilbyr tjenester rettet mot barneverntjenestene, barnevernsinstitusjoner og andre offentlige og private aktører som kan ha utbytte av våre tjenester. Vi har i den forbindelse knyttet til oss dyktige medarbeidere med lang og bred erfaring innenfor sentrale barnevernfunksjoner. 

VEILEDNING:

HVA KAN VI TILBY:

  • Veiledning kan gis både individuelt eller i grupper for barneverntjenestens ansatte.

  • Veiledning til fosterforeldre, individuelt eller i grupper.

  • Veiledning til institusjoner, individuelt eller i grupper.

1PLUSS1 BLE OPPRETTET I 2001
AV AGNE SÆTHER OG STIG JØRAHOLMEN.

Siden 2001 har vi blitt en del flere bra folk, men tankene og den grunnleggende idéen er den samme.

  • Bistå kommunen med foreldreveiledning eller familieterapi 

  • Bistå kommunen med behandling/støttesamtalerfor barn eller ungdom 

  • Kartlegge barnet/ungdommens nettverk og avholde nettverksmøter 

  • ART

  • Konflikthåndtering 

TILTAK:

1PLUSS1 KOMPETANSE tilbyr tjenester rettet mot barneverntjenestene, barnevernsinstitusjoner og andre offentlige og private aktører som kan ha utbytte av våre tjenester. Vi har i den forbindelse knyttet til oss dyktige medarbeidere med lang og bred erfaring innenfor sentrale barnevernfunksjoner. 

HVA KAN VI TILBY:

Annica Samuelsen - 1PLUSS1

Tlf 410 44 224

annica@1pluss1.no

Annica Samuelsen
Barnevernskonsulent
 

Add a Title

Agne Sæther  - 1PLUSS1

Tlf 922 60 148

agne@1pluss1.no

Agne Sæther

Barnevernskonsulent

Styreleder

Stig Jøraholmen
Barnevernskonsulent

Daglig leder
1PLUSS1
Kompetanse & Ettervern

Tlf 906 40 761

stig@1pluss1.no

Stig Jøraholmen - 1PLUSS1
Malin Anderson - 1PLUSS1

Tlf 466 14 742

malin@1pluss1.no

Malin Anderson

Barnevernskonsulent

Nicolai Berge Næss - 1PLUSS1

Nikolai Berge Næss
Barnevernskonsulent

Daglig leder
 

Tlf 400 08 969

nikolai@1pluss1.no

Stig Jøraholmen
Barnevernskonsulent

Daglig leder
Kompetanse & ettervern 
 

Tlf 906 40 761

stig@1pluss1.no

Stig Jøraholmen - 1PLUSS1
Nicolai Berge Næss - 1PLUSS1

Nikolai Berge Næss
Barnevernskonsulent

Daglig leder

Tlf 400 08 969

nikolai@1pluss1.no

Agne Sæther  - 1PLUSS1

Tlf 922 60 148

agne@1pluss1.no

Agne Sæther

Barnevernskonsulent

Styreleder

Malin Anderson - 1PLUSS1

Tlf 466 14 742

malin@1pluss1.no

Malin Anderson

Barnevernskonsulent

Annica Samuelsen - 1PLUSS1

Tlf 410 44 224
annica@1pluss1.no

Annica Samuelsen

Barnevernskonsulent

1PLUSS1 - Fosterhjem, ettervern & nettverk
Annica Samuelsen - 1PLUSS1

Tlf 410 44 224

annica@1pluss1.no

Annica Samuelsen

Barnevernskonsulent

Daglig leder

1PLUSS1 Kompetanse

Annica Samuelsen - 1PLUSS1

Tlf 410 44 224

annica@1pluss1.no

Annica Samuelsen

Barnevernskonsulent

Daglig leder

1PLUSS1 Kompetanse

bottom of page