top of page

OPPFØLGING

VI SOM JOBBER SOM KONSULENTER I 1PLUSS1 HAR STOR RESPEKT FOR OPPDRAGET MAN TAR PÅ SEG SOM FOSTERFAMILIE

Vi vet at uansett hvor gjennomtenkt og godt planlagt en flytting til fosterhjem er, vil det dukke opp uforutsette utfordringer og problemstillinger man kanskje ikke var helt forberedt på.

 

Hverdagen fortoner seg helt annerledes enn tidligere, både for mennesket som flytter inn, men også for alle andre medlemmer av husstanden. 

Familien vil også oppleve andre endringer, nye personer man må forholde seg til, som det profesjonelle og private nettverket til et fosterbarn. 

For å takle disse utfordringene tror vi det er svært viktig med tett og god oppfølging, og at de som skal følge opp og gi veiledning er tilgjengelige når det behøves. Vi påstår at det alltid vil være mulig å nå oss, uansett dag og tidspunkt. 

Vi er også opptatt av å møtes jevnlig, selv om oppdraget ikke oppleves som problematisk. Vi mener det er like viktig å tenke over hvorfor ting går bra, som å finne ut hva som gikk galt. På den måten kan man ofte forhindre at problemer oppstår. 

1PLUSS1 - Fosterhjem, ettervern & nettverk

Vi tror at de aller fleste som tar på seg en slik rolle vil ha behov for å tilhøre et felleskap, og kunne be om råd og motta veiledning både på en fast basis og i spesielle situasjoner.

 

Vi konstaterer at også det offentlige barnevernet gjennom stat og kommune i større grad også organiserer tilbudet sitt på liknende måter. 

FELLESSKAP

De fleste fosterhjemmene er ansatt av kommunen barna kommer fra, og får godtgjørelse og oppfølging derfra. I 1PLUSS1 jobber vi etter en modell hvor det gis tettere oppfølging og større godtgjøring enn en kommunal barneverntjeneste vanligvis kan tilby. Dette gjør familiene som jobber for oss bedre i stand til å takle de utfordringene oppgaven med å være fosterforeldre kan by på. 

OPPFØLGING

Det er et stort udekket behov for fosterhjem i Norge. Det bor nå ca 9000 barn i fosterfamilier i Norge, og mange venter på eller har behov for et slikt tilbud. Det offentlige barnevernet har et uttalt mål om at flere barn skal bo i fosterhjem fremfor plassering i institusjon. Denne målsettingen støtter vi. 

HELLER FOSTERHJEM ENN INSTITUSJON

1PLUSS1 - Fosterhjem, ettervern & nettverk
bottom of page